Aan ons de taak om contact te onderhouden met de goede doelen, voor 2020/2021 zijn onze goede doelen.

  • Stichting GOAL
  • Stichting Leergeld Losser

Beide goede doelen zetten zich in voor kansarmen,
Stichting Goal heeft als doel om het deelnemen aan recreatieve activiteiten voor mensen met een
zorgbehoefte toegankelijk te blijven houden door het leggen van sociale lokale verbindingen tussen
zorginstellingen en bedrijven.
Stichting Leergeld Losser wil kinderen uit Losser wél mee laten doen op school, met sport, muziek of
andere kunstzinnige vorming.
Doordat Stichting Leergeld het lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan
muziekles betaalt, krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te
leren winnen en verliezen en om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door
een deelname aan schoolactiviteiten kunnen kinderen gewoon meedoen met hun klasgenoten.

Door nauw contact te houden met de goede doelen zorgen we ervoor dat het geld wat we ophalen
met onze fundraiser goed terecht komt en waarin nodig ondersteuning verlenen door onze handen
uit de mauwen te steken. Echter zal dit laatste dit jaar moeilijker gaan door alle regels rondom het
COVID-19 virus. Desalniettemin gaan we er voor om ook dit jaar weer deze goede doelen te kunnen
steunen met een financiële bijdrage.