Plant-a-tree Losser

geplaatst in: Geen categorie | 0

Woensdag 16 maart is het zover. Dan gaan we bij alle basisscholen in de gemeente Losser, waar dit mogelijk is, een boom planten. We doen dit om aandacht te vragen voor het belang van bomen en onze planeet.

Plant-a-tree in het kort
Plant-a-tree is een initiatief van de landelijke service commissie van de Nederlandsche Tafelronde. Met dit initiatief willen we zowel landelijk als lokaal meer aandacht vragen voor het belang van bomen en onze planeet. De Nederlandsche Tafelronde wil zich inzetten voor een betere leefomgeving en een betere toekomst. Klik hier voor de video.

Waarom basisscholen?
De jeugd heeft de toekomst! Maak de jeugd bewust van het belang van groen/bomen en betrek ze bij het aanplanten en verzorgen van bomen. Impact creëren bij onze volgende generatie en bewustwording dat er geen plan(et) B is.
De leden van de Nederlandsche Tafelronde hebben veelal schoolgaande kinderen en zijn daarmee lokaal betrokken bij scholen.
Bomen zijn uitermate geschikt om het schoolplein te vergroenen, leveren tal van ecosysteemdiensten en zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid van onze planeet. Met name in het stedelijk gebied zijn de positieve bijdragen die bomen leveren enorm. 

Klik hier voor het interview met basisschooldirecteur René Derksen van de Montessorischool “Aan de basis” over hun ervaring met groen op het schoolplein.