Wat is de Tafelronde of Round Table?

Onze tafel is een enthousiaste en actieve club met als doel om de onderlinge vriendschap te bevorderen, kennis, ervaringen en meningen veelvuldig uit te wisselen en zo bijdragen te leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing van alle leden. Een vereniging voor mannen in de leeftijdscategorie tussen de 25 en maximaal 40 jaar, waarna het lidmaatschap van de Tafelronde stopt. Zodoende verzekeren we ons van een continue instroom van nieuwe en jonge ideeën.


De Tafelronde doet ook zeer zeker aan ‘service’. Naast lokale, nationale en internationale vriendschap is persoonlijke ontplooiing en het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de (Losserse) gemeenschap minstens zo belangrijk.

Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies en veel gezellig, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars, of een gastspreker. Kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere Tafelaar biedt wel iets unieks. De Tafel verrijkt vriendschap.

Tafelronde 186 Losser is opgericht op 7 februari 1998. Het eerste bestuur bestond uit Marcel Nordkamp, Vincent Kuiper en Roel Wiechers.